Zes vragen aan Rogier Schurink van Royal IHC: OMDS heeft potentie, zeker als we écht samenwerken

In gesprek met Rogier Schurink, Director Procurement bij Royal IHC, een van de initiatiefnemers van de One Maritime Data Standard (OMDS). Het project richt zich op verbetering van efficiëntie, vermindering van faalkosten en toename in kwaliteit van product- en handelsgegevens binnen de maritieme supply chain. Rogier nam ons mee in een kijkje achter de schermen en vertelt over de ontwikkelingen van OMDS.

Wat drijft Royal IHC om actief bij te dragen aan OMDS?

‘Als Royal IHC zijn we actief in een aantal deelmarkten, namelijk bagger, offshore energy, defence en mining. In deze markten wil Royal IHC vooroplopen als het gaat om het ontwerpen en bouwen van efficiënte en duurzame schepen en equipment voor onze klanten.’

Royal IHC bouwt zijn producten op uit veel verschillende componenten die deels worden ingekocht bij partijen die ook relevant zijn voor andere partijen in de maritieme sector. Daar zit een sterke, gedeelde supply chain achter. Collectief ervaart het maritiem cluster een groeiende concurrentie uit andere landen, niet eens alleen meer vanuit de lagelonenlanden. Volgens Rogier versterkt dit de gedachte dat je als Nederlandse maritieme maakindustrie een sterk collectief moet vormen en - gegeven die gedeeltelijk gedeelde supply chain - ook samen moet optrekken.

Royal IHC heeft baat bij uniformering van processen en data. Dat geldt in de volledige breedte van alles wat Royal IHC doet. Zowel voor de meer gestandaardiseerde producten als voor de (vaak grotere) custom build projecten en voor services. Custom build-projecten vertegenwoordigen vaak een grotere omzetwaarde. ‘Onze onderneming is een combinatie van flow business (standaardproducten maar ook service) en grotere custom build-schepen. Ook bij het bouwen van custom build-schepen wil je kunnen vertrouwen op goede gestandaardiseerde processen die je helpen om het bouwproces tot in detail te beheersen. Een zekere vorm van uniformering en standaardisatie in data is dan van cruciaal belang. In de huidige wereld met steeds grotere technische complexiteit, zien we steeds langere doorlooptijden van projecten en steeds meer variatie. Bovendien is er op dit moment zeker een effect voelbaar van wereldwijde spanningen, economische crisis, inflatie, elektrische componenten die je niet meer kunt krijgen en alle grilligheden die daarbij horen. Dit maakt het des te uitdagender om custom build-projecten met een lange doorlooptijd te beheersen. Standaardisering is in deze context altijd positief.’

En in deze standaardisatie past een samenwerking met andere partijen die van dezelfde suppliers gebruikmaken natuurlijk perfect. Om internationale concurrentie voor te blijven zijn samenwerking, ketenintegratie, digitalisering en standaardisatie cruciaal.

‘Als OMDS een succes wordt en er straks een groot aantal suppliers bij OMDS is aangesloten, creëren we een gestandaardiseerd speelveld waarbij je voor alle elementen die je inkoopt bepaalde informatie van tevoren al hebt. Zodat je op basis van die bouwblokjes grotere bouwblokken kan maken. Uiteindelijk draagt dat bij aan projectbeheersing voor Royal IHC als bedrijf én aan het collectief van bedrijven en daarmee de hele supply chain. Alles komt samen binnen OMDS.’

Heeft Royal IHC intern specifieke doelen gesteld als het gaat om implementatie en integratie van OMDS? Kun je dat concretiseren?

‘Vanuit mijn rol als Directeur Inkoop, kijk ik onder andere naar hoe we verder kunnen simplificeren. Idealiter werken we samen met een klein aantal key suppliers die écht onze partners zijn en participeren in OMDS. Ik hoop dat als we – bij wijze van spreken - over één, twee jaar terugkijken, we zien dat we aantoonbaar meer zaken hebben gedaan met minder suppliers.’

Voor Royal IHC is het streven dat iedereen baat heeft bij het OMDS-initiatief. Zodat suppliers in de maritieme branche in hun totaliteit meer business genereren en de sector collectief in Nederland het maritiem cluster sterker positioneert.

Heb jij de indruk dat OMDS binnen de maritieme sector al gevoeld wordt en zichtbaar is?

Rogier: ‘Zeker, One Maritime Data Standard is zichtbaar. Het is wel fair om te zeggen dat het aantal partijen dat deelneemt nog niet zo groot is als dat we aanvankelijk hadden gehoopt. Ik denk dat dit te maken heeft met het feit dat de maritieme industrie vrij conservatief is. Het is ook nog niet zo dat het collectief van de aan OMDS deelnemende partijen zegt ‘als je nu actief aan OMDS deelneemt, leggen we gegarandeerd zoveel werk bij je neer. Maar – hoe dan ook, elke partij probeert te standaardiseren, rechtsom of linksom.’

In welke mate wordt binnen Royal IHC de One Maritime Data Standard in de inkoopprocessen geïntegreerd?

‘In de laatste twee jaar hebben we bij Royal IHC hard gewerkt aan uniformering van het inkoopproces en de tools die daarbij gebruikt worden. We zien heel helder hoe OMDS perfect kan werken, bijvoorbeeld als je kijkt naar onze flow business. Neem bijvoorbeeld de Beavers van Royal IHC. Dit zijn gestandaardiseerde snijkopzuigers die modulair worden opgebouwd en op voorraad worden gebouwd.  Je bouwt als het ware elke keer hetzelfde product, uit dezelfde onderdelen. Het is erg interessant om juist daar die standaardisatie op toe te passen. Het gaat erom dat we voor een significant aantal artikelen een enorme hoeveelheid gegevens, uniform geformuleerd, opgeslagen en verwerkt willen hebben zodat we de ideale koppeling met ons eigen ERP-systeemkunnen maken. Idealiter plaatsen we de orders volledig geautomatiseerd. Implementatie hiervan bestaat uit verschillende stappen en die vragen aandacht en tijd. Een grote kern OMDS-deelnemende bedrijven is daarbij bijzonder belangrijk.’

De hele scheepsbouwindustrie heeft het zwaar gehad. In dat opzicht zou je denken dat bedrijven juist proberen samen op te trekken?

Rogier: ‘Ja, dat klopt. Ik denk dat je op een gegeven moment een versnelling zult krijgen. Dat is een beetje de catch, als je met de One Maritime Data Standard een bepaalde kritische massa hebt, gaan andere partijen voelen ‘Als ik niet meedoe, dan sta ik erbuiten’.

Wat zijn volgens jou de vooruitzichten voor OMDS?

‘Binnen OMDS is er betrokkenheid van partijen die equipment bouwen en partijen die de equipment gebruiken. Bij Royal IHC kijken we zeer zeker ook naar reserveonderdelen ten behoeve van onderhoud, maar vanzelfsprekend ook naar de inkoop van vaste componenten die structureel in de equipment zitten. Dat geeft een andere dynamiek. Maar de route naar samenwerken in de keten met daarbij verdere standaardisatie is voor iedereen onvermijdelijk en uiteindelijk een win-win voor alle betrokken partijen. We vertrouwen er ook een beetje op dat er veel sympathie zit onder de Nederlandse suppliers voor Nederlandse maritieme maakbedrijven en operators’.

De productdatabase en de datapool van 2BA zijn eerder al gerealiseerd binnen de installatiesector en vormen voor deze branche al 18 jaar de standaard. Het is een bewezen proces en het perfecte voorbeeld waar 2BA naar verwijst. Het zou mooi zijn nog eens uitvoeriger te sparren over waar het kantelpunt ligt. Vooralsnog voldoen de OMDS en de bewezen 2BA datapool aan alle voorwaarden om de gehele sector te laten profiteren van een belangrijke efficiencyslag en de internationale concurrentiepositie hierdoor te verbeteren. Het is dan ook aan de sector zélf om deze kans te benutten. Maar we moeten het natuurlijk wel samen doen!’