2BA-dataplatform

Het dataplatform van 2BA

Voor de verwerking en uitwisseling van de One Maritime Data Standard is gekozen voor het dataplatform 2BA. Dit dataplatform levert geautomatiseerde uitwisseling van product- en aanverwante handelsdata tussen subcontractors, fabrikanten, leveranciers, werven en reders.

2BA bood al bestaande standaarden uit de Nederlandse en Europese installatietechniek en is nu uitgebreid met specifieke velden die voor de maritieme sector van groot belang zijn. Denk hierbij aan Safety Data Sheets, specifieke export- en importgegevens en overige douane-informatie.

Neutrale datadienst

2BA is eigendom van brancheorganisaties uit de installatietechniek. Het beheert de neutrale datadienst voor het gecontroleerd en geautomatiseerd uitwisselen van elektronische artikelgegevens tussen leverancier en afnemer op basis van ETIM-standaarden.

Product- en handelsgegevens van fabrikant, importeur of agent worden gecontroleerd opgenomen in de databank en gekoppeld aan data van de groothandel. BMEcat en DICO (voorheen SALES005) worden gebruikt om de gegevens uniform uit te wisselen.

Vanuit het dataplatform worden de product- en handelsgegevens in de diverse systemen binnen de maritieme keten geactualiseerd.

Periodieke data-uitwisseling

Via periodieke downloads worden product- en handelsgegevens in ERP- en/of calculatiesoftware ingelezen.

Een groeiend aantal softwarepartijen heeft de door 2BA ontwikkelde koppeling geïmplementeerd. Hiermee kan de gebruiker online zoeken in het 2BA-dataplatform en geselecteerde data direct overnemen in eigen software.

Dankzij de filtermogelijkheid op ETIM-productklassen en/of kenmerken wordt snel het juiste product gevonden.

Meer weten over OMDS en 2BA?

Wilt u meer weten over wat OMDS en 2BA voor u kunnen betekenen en hoe het werkt? Meld u aan via het contactformulier. Een medewerker van 2BA neemt contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.

Tijdens dit gesprek komen alle mogelijkheden van OMDS, 2BA en het platform aan bod. Samen bepalen we een mogelijk traject om uw waardevolle data te verspreiden naar uw (potentiële) afnemers via het dataplatform.

OMDS is een initiatief van: