One Maritime Data Standard

100% inzicht in uw supply chain data

De vraag naar actuele en complete artikel- en productdata groeit, ook binnen de maritieme keten.

One Maritime Data Standard is de standaard voor uniforme vastlegging en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector.

OMDS richt zich op verlaging van de kosten van supply chain management en verhoging van snelheid en efficiëntie binnen de maritieme branche.

De belangrijkste voordelen van OMDS

Technische informatie, import- en exportdocumenten en overige gegevens van onderdelen en artikelen vormen de basis voor calculaties, transacties en logistiek binnen de keten.

De uitwisseling van deze gegevens vindt plaats via het platform van 2BA. Fabrikanten, leveranciers, rederijen, scheepwerven leveren hier actuele product- en handelsinformatie aan en wisselen deze eenvoudig uit.

Verhoging van efficiëntie
Verlaging van kosten
Naleving van wettelijke voorschriften

Geld besparen in de supply chain

Eenvoudiger dan gedacht: geld besparen in de supply chain. Implementatie van een universele datastandaard schrapt of beperkt onnodige processtappen, vervoer of tussenopslag. Dit maakt een enorm besparingspotentieel zichtbaar.

Hiervoor is vergaande samenwerking tussen verschillende partners in de keten nodig.

Samenwerking leidt tot efficiëntie

Elke partner binnen OMDS draagt de verantwoordelijkheid om de datakwaliteit hoog te houden. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe transparanter de data en hoe groter de besparingen.

Toepassing van uniforme gegevens binnen de keten levert de maritieme sector en de Nederlandse maakindustrie besparingen en efficiëntie op.

Wijngaarden VeiligGoed over OMDS:

"Onze nieuwe manier van werken levert ons gegevens die vollediger en van hogere kwaliteit zijn, onze proceskosten zijn gedaald en we kunnen onze klanten nog beter ondersteunen bij inkoop en logistieke processen."

7 VOORDELEN VAN OMDS:

  • Kostenbesparing door schrappen van onnodige processtappen
  • Verbetering van de kwaliteit van gegevens
  • Verkleining van faalkosten
  • Eenduidige productcodering met ETIM-classificatie
  • Vereenvoudiging van administratie
  • Snelle uitwisseling van logistieke gegevens
  • Flexibiliteit bij verandering in wet- en regelgeving

Interesse in OMDS?

Meer weten over wat OMDS voor u kan betekenen en hoe het werkt? Meld u aan via het contactformulier. Een medewerker van 2BA neemt contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Tijdens het gesprek komen alle mogelijkheden van OMDS, 2BA en het platform aan bod. Natuurlijk krijgt u als leverancier informatie over een mogelijk traject om uw waardevolle data te delen met uw (potentiële) afnemers via het 2BA-dataplatform.

Bent u afnemer of materiaalverwerker? We laten u graag zien op welke manier u razendsnel de beschikking krijgt over de product- en handelsinformatie van meer dan 26 miljoen trade items.