One Maritime Data Standard

100% inzicht in uw supply chain data

De vraag naar actuele en complete artikel- en productdata groeit, ook binnen de maritieme keten.

One Maritime Data Standard is de nieuwe standaard voor uniforme vastlegging en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector.

OMDS richt zich op verlaging van de kosten van supply chain management en verhoging van snelheid en efficiëntie binnen de maritieme branche.

De belangrijkste doelstellingen van OMDS

  • Verhoging van efficiëntie
  • Verlaging van kosten
  • Naleving van wettelijke voorschriften

Technische informatie, import- en exportdocumenten en overige gegevens van onderdelen en artikelen vormen de basis voor calculaties, transacties en logistiek binnen de keten.

Voor de uitwisseling van gegevens is gekozen voor het platform van 2BA. Via dit platform kunnen fabrikanten, leveranciers, rederijen, scheepwerven actuele product- en handelsinformatie aanleveren en uitwisselen.

Geld besparen in de supply chain

Het is wellicht eenvoudiger dan gedacht: geld besparen in de supply chain. Door implementatie van een universele datastandaard worden onnodige processtappen, vervoer of tussenopslag zoveel mogelijk geschrapt of beperkt en wordt een enorm besparingspotentieel zichtbaar.

Om dit te realiseren is een vergaande samenwerking tussen verschillende partners in de keten nodig.

Samenwerking leidt tot efficiëntie

Elke partner binnen OMDS draagt de verantwoordelijkheid om de datakwaliteit hoog te houden. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe transparanter alle data en hoe groter de besparingen.

Het toepassen van uniforme gegevens binnen de keten biedt de maritieme sector belangrijke voordelen. Naast de kostenbesparing in de supply chain, verbetert de communicatie tussen leveranciers en inkopende partijen.

Wijngaarden Veiliggoed is al partner in OMDS sinds 2017 en spreekt uit ervaring:

"Onze nieuwe manier van werken levert ons gegevens die vollediger en van hogere kwaliteit zijn, onze proceskosten zijn gedaald en we kunnen onze klanten nog beter ondersteunen bij inkoop en logistieke processen."

7 VOORDELEN VAN OMDS:

  • Kostenbesparing door schrappen van onnodige processtappen
  • Verbetering van de kwaliteit van gegevens
  • Verkleining van foutenkans bij bestelling van onderdelen
  • Eenduidige productcodering met het ETIM-classificatiemodel
  • Vereenvoudiging van de administratie
  • Snelle uitwisseling van logistieke gegevens
  • Flexibiliteit bij verandering in wet- en regelgeving

Interesse in OMDS?

Wilt u meer weten over wat OMDS voor u kan betekenen en hoe het werkt? Meld u aan via het contactformulier. Een medewerker van 2BA neemt contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.

Tijdens dit gesprek komen alle mogelijkheden van OMDS, 2BA  en het platform aan bod. Samen bepalen we een mogelijk traject om uw waardevolle data te delen met uw (potentiële) afnemers via het 2BA-dataplatform.

OMDS is een initiatief van:
Supported by: