ERIKS benadrukt het belang van de One Maritime Data Standard

Het gebruik van gestandaardiseerde data in de maritieme sector wordt steeds belangrijker om de efficiëntie en veiligheid binnen de sector te verbeteren. One Maritime Data Standard (OMDS) is een initiatief dat tot doel heeft om één gemeenschappelijke taal te creëren voor alle maritieme productdata en aanverwante handelsgegevens, ongeacht de bron of de bestemming.

In een gesprek met OMDS delen Maarten Mackaaij en André Hagenaar, beiden werkzaam bij ERIKS, hun visie op het belang van de OMDS voor hun bedrijf en voor de maritieme sector als geheel.

Gespecialiseerde dienstverlener met een missie

ERIKS is een ervaren en gespecialiseerde industriële dienstverlener met één missie: bedrijven beter en efficiënter maken met hun technologische kennis en vaardigheden.

André Hagenaar werkt sinds 2005 bij ERIKS, momenteel als e-Business Specialist. Zijn focus ligt op het aansluiten van ERP-applicaties bij relaties op het systeem van ERIKS om transacties geautomatiseerd te verwerken.

Hij benadrukt het belang van gestandaardiseerde en gecentraliseerde data voor de maritieme industrie en ziet de One Maritime Data Standard (OMDS) als een belangrijke ontwikkeling voor de sector.

Hagenaar: “Het scheelt zoveel afstemming tussen al die relaties onderling. Het zou een enorm groot voordeel zijn voor de hele maritieme sector als we één artikelstandaard en één manier van onderlinge uitwisseling met elkaar oppakken. Hoe zorgen we voor één taal en één loket om stamdata op een gestructureerde manier uit te wisselen? Dat is denk ik wat superbelangrijk is." Maarten Mackaaij, Head of Digital and Onsite sales bij de industriële dienstverlener benadrukt: “ERIKS is een one-stop-shop voor diverse mechanische producten en aanvullende diensten en richt zich op het efficiënt inrichten van processen om kosten te verlagen.  We proberen zo goed mogelijk samen te werken met onze klanten en te kijken hoe we de kosten kunnen verlagen. Door processen efficiënt in te richten, hebben we al jaren geleden gezien dat we daar veel waarde kunnen toevoegen en onze afdeling speelt een belangrijke rol bij het verschil in hoe verschillende sectoren hun werk organiseren.”

Nog veel te doen en te halen voor en door de maritieme sector…

André Hagenaar is al langere tijd betrokken bij het OMDS-initiatief: “Sinds 2010 werk ik aan stamdata en ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de sector en utiliteit. Wat ik al jaren benadruk bij de maritieme industrie is: waarom gebruiken we allemaal verschillende Excel-bestanden om gegevens uit te wisselen? Laten we samenwerken aan één formaat, zodat we niet steeds inefficiënt dezelfde vertaalslag hoeven te maken over welke gegevens nodig zijn.”

André: “Ik denk dat het belangrijkste aspect dat aangepakt moet worden is ‘waarin verschilt de maritieme sector dan ten opzichte van bijvoorbeeld de utiliteitsbouw? En wat voor uitdagingen brengt dat met zich mee wat betreft standaard artikeluitwisseling?’ Een van de redenen kan zijn dat producten niet altijd standaard componenten betreffen. Dit geldt bijvoorbeeld voor samengestelde producten en klantspecifieke items.”

Sectorbelang: één centrale branchegenerieke datapool

De internationale concurrentie groeit, ook in de maritieme industrie. Dat betekent dat de sector zich in bepaalde gevallen beter of anders efficiënter moet gaan inrichten. Een van de dingen waar veel tijd – en dus ook geld - op wordt verloren, is het inkoop- en het ontwerpstuk om vervolgens dan de goede batches op het juiste moment binnen te krijgen. Maarten benadrukt “Ik denk dat als wij als sector onze concurrentiepositie willen behouden, we daar ook efficiënter in moeten worden. En daar kan OMDS en de faciliterende 2BA-datapool enorm bij helpen.”

Maarten vervolgt: “Met data kun je eenvoudig gezegd drie dingen doen: Je kunt het zelf organiseren met een eigen code-boek, je kunt volledig afhankelijk zijn van informatie die je opvraagt bij je leveranciers, of je kunt een branchegenerieke centrale datapool opzetten waar je de data uit kunt halen en waarbij zoveel mogelijk leveranciers zich aansluiten en centraal hun gegevens op slaan. Dan hoef je als leverancier niet alles naar een lijst klanten te blijven sturen, maar slechts naar één dataplatform. En dat is de 2BA-datapool, als motor in de machinekamer van OMDS.

Het is namelijk hopeloos ouderwets als mensen handmatig nieuwe artikelnummers moeten aanmaken, het is niet kostenefficiënt er kunnen veel fouten mee gemaakt worden. Bovendien wil je niet constant aan je leveranciers moeten vragen ‘kun je mij de data aanleveren.’

Specialistische aanpak is een must

ERIKS heeft al meer dan 461.000 handelsrecords in de 2BA-datapool staan en zo’n 862.000 productrecords, met ook nog eens ruim 376.000 bijlagen. Dat is een behoorlijk aantal! Als multi-productspecialist biedt het bedrijf dan ook meerdere productlijnen. Voor het grootste deel mag ERIKS zich bovendien expert of specialist noemen. “Dat betekent dus ook dat je je als specialist moet inrichten, ook organisatorisch. Voor elke productgroep moet je nadenken over hoe je welke informatie wilt organiseren en delen?”

Geoliede supply chain en bestelprocedures

Maarten: “Als je hierin als afnemer en leverancier werkelijk efficiënt met elkaar samenwerkt, dan kun je zoveel winnen. Er zijn echter twee processen: enerzijds heb je alle artikeldata en anderzijds het daadwerkelijke bestelproces. Ik denk dat het verstandig is om deze als het ware uit elkaar te trekken en in een matrix te plaatsen. Het ene product heb je af en toe nodig en van andere producten weet je dat je die vaak zult moeten bestellen. Als je dit tegen elkaar afzet, zul je duidelijk zien welke manieren van bestellen het meest efficiënt blijken te zijn.’

“Je wil hier geen ingewikkelde matrix van maken, maar je kunt je voorstellen dat binnen de maritieme branche er drie manieren van business doen zijn. Ten eerste een rederij die zelf een MRO-behoefte heeft, bijvoorbeeld omdat er iets is kapotgegaan dat snel vervangen moet worden. Ten tweede zijn er zaken waarvan je weet dat je die een of twee keer per jaar nodig hebt. Ten derde zijn er scheepsbouwers die in serie produceren, waarbij duidelijk valt te plannen wat wanneer en in welke aantallen nodig is. Het optimaliseren van catalogi kan zorgen voor een betere toegang tot artikelgegevens en leiden tot efficiëntieverbeteringen. Daar valt nog veel te winnen.

Inkoopbeslissingen worden vaak genomen door de business, maar het is natuurlijk niet efficiënt om steeds opnieuw het wiel uit te moeten vinden.”

Bouw- en installatiesector als voorbeeld

In de bouw- en installatiesector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van het Building Information Model (BIM) om relevante informatie te delen tussen de verschillende bouwpartners en zo het bouwproces te versnellen en faalkosten te verminderen.

Het BIM resulteert uiteindelijk in een digitale versie van het gebouwde object, een digital twin, die gedurende de gehele levenscyclus van het object kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld reparaties, vervanging van componenten en onderhoudswerkzaamheden.

Het gebruik van de Uniforme (3D) Objecten Bibliotheek (UOB) en de productdatapool van 2BA zijn essentiële onderdelen van het BIM-proces, inclusief ondersteuning van de digitale versie van het gebouwde object. Dit maakt het mogelijk om ook later snel de juiste producten of onderdelen te bestellen bij de juiste leveranciers.

Procesinnovatie en digitalisering in de maritieme sector

De strategie van brancheorganisatie NMT (Netherlands Maritime Technology) richt zich op het versneld efficiënter maken van de Nederlandse maritieme maakindustrie door middel van digitalisering. Door verdere integratie en efficiencywinsten te boeken met behulp van de productdatapool van 2BA, kan OMDS bijdragen aan deze strategie en de maritieme sector nog beter van dienst zijn.

Maarten is actief betrokken bij de commissie Scheepsbouw 4.0 van NMT, waar momenteel het onderwerp procesinnovatie wordt behandeld en later dit jaar ook digitalisering aan bod komt. Hij benadrukt dat BIM steeds meer wordt geëist door overheidsklanten. “Dit zorgt voor een cultuuromslag in de bouw- en maritieme industrie, waar steeds meer mensen in 3D gaan denken en organiseren.”

Basis voor 3D modelling en digital twins

André benadrukt het belang van efficiëntie bij het uitwisselen van data en het gebruik van uniforme objectbibliotheken. Hij ziet het als een uitdaging voor ERIKS om te leren hoe ze onafhankelijke modellen conform de Uniforme Objectenbibliotheek kunnen ontvangen en aanleveren. Maarten voegt hieraan toe dat het tonen van kosten- en procesvoordelen door efficiëntie belangrijk is en dat het stellen van randvoorwaarden, zoals werken volgens OMDS en 2BA-standaarden, het proces kan versnellen.

Samen sterk!

André stelt voor om de lessen uit de installatiesector te delen met de maritieme wereld en zo tot een proof of concept te komen die beide sectoren ten goede komt.