BIM, bewezen perspectief naar de toekomst, óók voor de maritieme maakindustrie!

Binnen de bouw- en installatiesector is het gebruik van het Building Information Model (BIM) steeds prominenter aanwezig. Dit gebeurt onder andere om relevante informatie tijdens het bouwproces volgens vooraf vastgestelde standaarden te delen tussen de verschillende projectpartners. Het resultaat hiervan is een aanzienlijke versnelling van het bouwproces en een vermindering van faalkosten.

Het huidige digiGO-project speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van digitale samenwerking tussen bouwpartners. Het doel is om zowel individuele bedrijven als de hele sector slimmer en sneller te maken en de digitalisering van de gebouwde omgeving te versnellen.

Wat wordt bedoeld met een "gebouwde omgeving"?

Gaat het hier uitsluitend over gebouwen of kunnen we hieronder misschien ook schepen en/of offshore installaties verstaan? Jeroen Mackaij, BIM Manager bij SPIE Building Solutions B.V. geeft hierop zijn visie:

“Gebouwde Omgeving omhelst eigenlijk alle bouwwerken die door de mens (of onder (indirecte) aansturing van de mens zoals bijvoorbeeld een robot of een CAD/CAM machine) worden gecreëerd. Daarom zijn in mijn ogen de genoemde maritieme objecten ook bouwwerken, net als bijvoorbeeld bruggen en tunnels of andere kunstwerken.”

Digital twin, óók belangrijk voor service en maintenance 

Bovendien leidt het gebruik van BIM tot de creatie van een digital twin van het gerealiseerde object. Wanneer deze in realtime wordt gekoppeld aan sensorgegevens, spreken we van een echte digitale tweeling waarmee simulaties kunnen worden uitgevoerd.

In deze digitale versie zijn alle technische componenten van het object nauwkeurig gespecificeerd.

Afbeelding met dank aan Royal IHC

Dit biedt de mogelijkheid om tijdens de bouwfase en gedurende de volledige levensduur van het object te vertrouwen op de digitale tweeling voor diverse doeleinden, zoals het adequaat uitvoeren van reparaties, het vervangen van onderdelen en het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Predictive maintenance, essentieel in modern onderhoud

Predictive maintenance is een essentieel onderdeel van moderne onderhoudsstrategieën en maakt gebruik van data-analyses om te voorspellen wanneer bijvoorbeeld een machine of ander asset aan vervanging toe is. Hierdoor kunnen storingen worden voorkomen, downtime worden verminderd en kan het onderhoud efficiënter worden uitgevoerd nadat de juiste materialen vroegtijdig bij de juiste leverancier(s) zijn besteld.

Afbeelding met dank aan Royal IHC

Actuele technische productinformatie als basis

Het gebruik van de One Maritime Data Standard (OMDS) en het 2BA-platform als centraal ‘loket’ (met meer dan 28 miljoen technische producten en handelsitems) zijn belangrijke voorwaarden voor zowel het ‘BIMmen’, het gebruik van digital twin én een gestandaardiseerde aanpak van het onderhoud gedurende de gehele levenscyclus van het gebouwde object.

Weten welke perspectieven BIM en het gebruik van de datapool van 2BA ook voor úw bedrijf en voor de maritieme sector als geheel kan bieden?  Vul dan zeker het contactformulier in.

We informeren u graag nader over deze zaken. Ook laten wij u dan zien hoe u voortaan razendsnel de beschikking krijgt over miljoenen - volgens ETIM geclassificeerde - technische producten en bijbehorende handelsinformatie!