Volop kansen voor OMDS binnen de jachtbouwsector

In gesprek met Hein Velema over OMDS en de superjachtsector

Hein Velema - partner bij Marstrat Consultancy BV – stelde eerder dit jaar in opdracht van Deal Drechtsteden, gemeente Rotterdam, Port of Rotterdam en brancheorganisaties NMT en Holland Yachting Group de Roadmap Superyacht Delta op.

Deze Roadmap richt zich op versterking van het maritieme cluster in de regio Rotterdam en Drechtsteden met een specifiek op de superjachtsector toegespitst driejarig programma. Hier worden prachtige schepen gebouwd, omgebouwd en onderhouden.

De sector is zeer innovatief, zet vol in op duurzaamheid en is van groot belang voor de toekomst van het Nederlandse maritieme cluster en voor de maritieme regio Rotterdam en Drechtsteden.

Drie belangrijke projecten

In de Roadmap komen drie projecten specifiek aan de orde:

  • Slimme cascobouw
  • Sustainable Refits Fieldlab
  • One Maritime Data Standard

Twee van de drie genoemde projecten zijn inmiddels bij de Superjacht Builders Association ter sprake gekomen en van start gegaan.

‘Het vraagstuk dat aangepakt wordt met One Maritime Data Standard (OMDS) speelt zeker in de superjachtsector en ik durf te zeggen misschien nog wel in grotere mate dan in de gewone scheepsbouw. Als OMDS goed geïmplementeerd is, is het voor de superjachtsector een enorme uitkomst. Daarom heb ik OMDS ook zeker voorgedragen in de Roadmap Superyacht Delta. Op dit moment zijn de eerste twee projecten ter versterking van het maritieme cluster al van start gegaan. Ik ben bijzonder enthousiast over OMDS en ik zie zeer goede mogelijkheden binnen de jachtbouw,’ aldus Hein, 'Ik kijk ernaar uit om te onderzoeken hoe OMDS binnen de superjachtbouw geïmplementeerd kan worden.'

Kansen voor OMDS binnen de jachtbouwsector

OMDS richt zich met name op leveranciers en materiaalverwerkers die actief zijn in de Nederlandse maritieme maakindustrie. Volgens Hein is de diversiteit binnen de jacht- en superjachtbouw groter dan in de ‘normale’ scheepsbouw als gevolg van de grote mate van op maat gemaakte schepen, de luxe interieurs en alle entertainmentsystemen. Veel eigenaren van jachten willen altijd het nieuwste op gebied van navigatie en andere elektronica.

Ook de bijna twintig jaar bestaande installatiekant van 2BA is relevant voor de superjachtbouw. Een groot deel van de toeleveranciers voor deze branche, is al actief binnen de 2BA-datapool en dat maakt OMDS bijzonder interessant.

Volgens Hein ziet de concurrentie binnen de jachtbouw en superjachtbouw er anders uit dan in ‘de grote scheepsbouw’. In deze niche wordt vooral gekeken naar een efficiëntere manier van samenwerken gericht op ketenintegratie en digitalisering om daarmee als Nederlandse maakindustrie de internationale concurrentie voor te blijven.

‘Dit is anders in het geval van de jachtbouw. Italië, Nederland en Duitsland bedienen samen 75% van de superjachtmarkt. De concurrentie ziet er anders uit, landen als China vormen momenteel een minder grote bedreiging. Er zijn geen signalen dat dit op korte termijn verandert. Wat dat betreft is de superjachtmarkt tamelijk solide. En daarin neemt Nederland een stevige eigen plek in. Nederland en Duitsland worden binnen deze sector gezien als de kwalitatief betere jachtbouwers. In Nederland bestaat een mooie integratie tussen de traditionele jachtbouw en de grotere scheepsbouw,’ geeft Hein aan.

En als je kijkt naar het installatiegedeelte binnen de superjachtindustrie komt volgens Hein internationalisering al snel om de hoek kijken: ‘Van alle kranen, lichtknopjes enzovoort, wordt maar weinig in Nederland zelf gemaakt. Wat dat betreft zijn het de groothandels die een grote rol spelen als het gaat om het digitaal aanbieden in de Nederlandse markt.’

Efficiëntie en transparantie dankzij OMDS

Hein vervolgt: ‘OMDS creëert transparantie en laat het inkoopproces beter lopen. En ook binnen de superjachtsector geldt wat koudwatervrees. Het hele proces wordt vooral inzichtelijker voor de inkopende kant. Voor een groothandel kan OMDS ook veel betekenen. Als je in staat bent om al je handling-kosten te verlagen, kun je je veel concurrerender opstellen.’

Volgens Hein moeten zeker ook de afnemers de OMDS in hun systemen implementeren en is er voor hen veel voordeel te halen. ‘Dat is een grote vereiste. Wanneer partijen als Feadship, Damen en Oceanco hun koppen bij elkaar steken en zeggen ‘dit willen we graag’, dan heb je in Nederland een sterke invloedrijke groep bij elkaar. Naleving van wettelijke voorschriften wordt eenvoudiger, alles is opgeslagen in één database. Leveranciers die goed georganiseerd zijn, kunnen er heel gemakkelijk voordeel uit halen. Ik ben van mening dat OMDS enorme voordelen heeft, niet alleen voor werven en andere materiaalverwerkers maar voor de hele keten.’

Uniforme Objecten Bibliotheek van 2BA

De Uniforme Objecten Bibliotheek van 2BA is een mooie aanvullende trigger volgens Hein. ‘Als je die noemt, dan veert iedereen op. Dat is de weg die we moeten gaan. Het sluit volledig aan bij de ontwikkelingen en digitalisering waar iedereen mee bezig is. De grootste uitdaging is dat er een inspanning geleverd moet worden. Het vergt inzet, capaciteit, PIM tooling en systematiek om de database goed gevuld te krijgen. En er bestaat enige angst om de markt transparanter te maken.’

Als het om OMDS gaat, vormen die twee de grootste uitdagingen én tegelijkertijd de grootste kansen voor de superjachtbouw. ‘Maar kijk naar de installatiewereld: het is een bewezen concept. Alle problemen die we als maritieme sector zien, heeft de datapool in de installatiesector al opgelost. Dat kan alleen maar overtuigend werken. En OMDS profileert zich goed, het zingt rond in de sector en ook ik zal OMDS zeker ter sprake brengen bij bijeenkomsten in de superjachtwereld.’