RH Marine: OMDS en 2BA-datapool bieden belangrijke toegevoegde waarde

Marcel Lindhout van RH Marine over One Maritime Data Standard en de datapool van 2BA

RH Marine uit Schiedam is een belangrijke system integrator voor superjachten en marinevaartuigen. Procurement Manager Marcel Lindhout maakt actief deel uit van de Commissie Scheepsbouw 4.0 die begin dit jaar door branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT) in het leven is geroepen.

Binnen ‘Scheepsbouw 4.0’ speelt digitalisering en standaardisatie een belangrijke rol en daarmee ook One Martime Data Standard (OMDS). Het toenemend gebruik van deze standaard wordt door NMT beschouwd als een sectorbelang, mede ter verbetering van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme maakindustrie.

Uniforme data is een absolute voorwaarde

Marcel Lindhout van RH Marine vertelt over de voordelen van het werken met de One Maritime Data Standard en het gebruik van de datapool van 2BA: ‘Veel van mijn collega’s spenderen veel tijd aan het vinden van de juiste artikeldata. Stel dat tachtig procent van die activiteiten repetitieve handelingen zijn, die je kunt automatiseren. Doe je dat, dan houd je tijd over om echte toegevoegde waarde te leveren op de resterende twintig procent, waarin je het verschil maakt. Het werken met uniforme, geclassificeerde product- en handelsdata uit de centrale 2BA-datapool is hierbij een absolute voorwaarde.’

Omdat het in de praktijk nog weleens lastig blijkt te zijn om de neuzen van alle betrokken ketenpartijen dezelfde kant op te krijgen – bijvoorbeeld bij het realiseren van relatief eenvoudige EDI-koppelingen – neemt RH Marine deel aan de Commissie Scheepsbouw 4.0.

Predictive maintenance

Het beschikken over gecentraliseerde product- en aanverwante handelsdata volgens de One Maritime Data Standard en het digitaliseren van processen binnen de supply chain biedt veel kansen vervolgt Lindhout. ‘Als wij apparatuur inkopen, zoeken we vooral apparatuur met een IoT-aansluiting (Internet of Things), zodat de data beschikbaar is voor geautoriseerde partijen.

Stel: de handleiding van een apparaat zegt dat je het na 30.000 schakelingen moet controleren. Dan wil je eigenlijk na 28.000 schakelingen automatisch een melding ontvangen via internet. Dan kan het onderhoud proactief ingepland worden voor een moment dat het de bedrijfsvoering niet hindert. Volgende stappen zoals het zelf laten communiceren door relevante apparatuur van conditieparameters ligt dan voor de nabije toekomst in de lijn der verwachting. Voorwaarde om dit alles te realiseren is het snel kunnen vinden van producten met de juiste kenmerken. OMDS en de 2BA-datapool bieden ons deze mogelijkheid. Bovendien worden hiermee de faalkosten binnen onze supply chain sterk teruggedrongen.’

Bron: gesprek met Marcel Lindhout, Procurement Manager RH Marine en artikel over Commissie Scheepsbouw 4.0 van NMT