In gesprek met Jacob Biemond, Procurement Director bij Damen Shipyards

Als familiebedrijf staat Damen onder meer voor vakmanschap, ondernemerschap en rentmeesterschap. In de vorige eeuw heeft Damen scheepsbouw gerevolutioneerd met standaardisatie en serieproductie. Meer dan negentig jaar en 6000 schepen later zijn die pijlers onveranderd. Sterker nog, het belang ervan neemt alleen maar toe met de behoefte aan meer duurzaamheid en digitalisering. De onderneming heeft zich ten doel gesteld om hun beproefde standaardisatie te combineren met de innovaties van de digitalisering om 's werelds meest duurzame scheepsbouwer te worden. En daarbinnen past de One Maritime Data Standard perfect.

Damen Shipyards is een van de initiatiefnemers van One Maritime Data Standard, aan Jacob Biemond de vraag: what’s in it for you?

Waar ligt de meerwaarde van de One Maritime Data Standard voor Damen Shipyards?

‘De meerwaarde ligt niet specifiek bij Damen Shipyards, denk ik. De echte meerwaarde ligt bij de maritieme industrie van Nederland die we gezamenlijk sterk op de kaart willen zetten. Daarnaast is OMDS vooral voor onze toeleveranciers van bijzonder grote waarde. Het is fijn als zij hun data maar één keer ter beschikking hoeven te stellen. Ook voor Damen Shipyards is het prettig als een leverancier dat maar één keer hoeft te doen. Het gaat allemaal veel sneller dan wanneer gegevens elke keer in een andere format moeten worden aangeleverd. Het volledig beschikbaar hebben van al die data is bijzonder interessant. Voor ons als scheepsbouwconcern wellicht nog wat relevanter dan voor andere partijen.’

Als bijkomende belangrijke reden geeft Jacob aan dat Damen Shipyards jaarlijks een grote verscheidenheid aan items exporteert. Bij dergelijke activiteiten is data-accuratesse vele malen belangrijker dan wanneer je het zelf in Nederland in een schip verwerkt. Bovendien benadrukt hij het belang van standaardisatie en digitalisering binnen de maritieme sector en het gebruikmaken van beschikbare technologie om zo efficiënt mogelijk te werken met zaken die op zich niet zo onderscheidend zijn.

Leeft OMDS binnen Damen Shipyards? Is het helder dat jullie daar met de leveranciers naar toe willen werken?

‘Binnen de selecte groep binnen Damen die bezig is met data en data-uitwisseling is OMDS zonder meer zichtbaar. In de breedte is dat nog te beperkt en dat heeft te maken dat we op dit moment bezig zijn met een intensieve update van onze eigen besturingssystemen. Dat geldt zowel voor een ‘parts data tool’ als ons ERP- en engineeringsysteem. Wanneer deze volledig staan, dan neemt OMDS binnen Damen Shipyards een grote vlucht, daar ben ik van overtuigd,’ aldus Jacob.

Volgens Jacob is het van belang om een echt actief communicatiebeleid te voeren op de implementatie van OMDS, zowel intern als extern. ‘Intern zullen we de grootste stappen zetten op het moment dat het ERP-systeem live is. Ik verwacht dat dit in de loop van 2023 gebeurt als de implementatie bij de eerste divisies heeft plaatsgevonden. Dan is in ieder geval Gorinchem er klaar voor.’

‘Nu al vragen we onze toeleveranciers informatie in een bepaalde gewenste vorm beschikbaar te stellen. OMDS borduurt daarop voort. Op dit moment staat dat ook al in onze inkoopvoorwaarden vermeld. In de toekomst zal de One Maritime Data Standard de basis worden.’

De andere werkmaatschappijen van Damen Shipyards kunnen via het centrale databeheer in één systeem vanzelf aansluiten op toepassing van OMDS. ‘Ook internationale toeleveranciers zullen we vragen zich aan te sluiten, zeker wanneer het over interessante pakketten gaat, vooral pakketten met een groot aantal artikelnummers.

Heb je het gevoel dat we hiermee gezamenlijk de Nederlandse maakindustrie kunnen verstevigen? Denk je dat het voordeel gaat opleveren?

‘Dat weet ik niet, we zijn een andere industrie dan de installatiesector. Daar zijn bijzonder veel uitwisselbare componenten die je bij de een – of bij de ander – kunt kopen. Bij ons is het vooral een data-uitwisselingsplatform en het zal vooral de kosten reduceren van de maakindustrie in Nederland. Het levert of een licht hogere marge of een betere prijs op.’

De hele scheepsbouwindustrie heeft het zwaar gehad en het zou mooi zijn als bedrijven daarin juist samen kunnen optrekken. Als je een bepaalde kritische massa bereikt, dan kun je het echt waar gaan maken.

‘We hopen dat we in de loop van volgend jaar kunnen versnellen. Ik durf er nu nog geen getallen aan te hangen, er zijn veel positiewisselingen geweest. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot een versnelling. Het is in ieder geval duidelijk dat OMDS een effect heeft op alle relevante bedrijfsprocessen en op alle interactie met toeleveranciers.’

Is OMDS al voldoende zichtbaar binnen de maritieme sector?

‘We moeten met OMDS nog meer onder de aandacht komen, we moeten het samen omarmen, nadrukkelijker naar buiten brengen. Ik kijk ernaar uit om de samenwerking met NMT te intensiveren, zeker in het kader van de Commissie Scheepsbouw 4.0. Het zou geweldig zijn als we met de brancheorganisatie OMDS nog verder zou omarmen en uitdragen.’