Het oliemannetje van de maritieme supplychain

Als verkoper, accountmanager, marketeer en business developer bij 2BA speelt Klaas Koetje een cruciale rol in het samenbrengen van vraag en aanbod van maritieme bedrijven op het centrale 2BA dataplatform. Met meer dan 40 jaar ervaring in softwareontwikkeling, systeemontwerp en commercieel management is Klaas een waardevolle gespreks- en zakenpartner voor leveranciers en afnemers binnen de sector. Hij begeleidt hen bij deelname aan de One Maritime Data Standard (OMDS), een essentiële standaard in de maritieme wereld.

Een nieuwe markt ontwikkelen, is dat niet moeilijk?

Klaas: ‘Toen onze directeur Martin Kreijenbroek mij vroeg om het ‘maritieme stokje’ over te nemen en te helpen om deze industrie als extra doelgroep voor 2BA verder te ontwikkelen heb ik geen seconde getwijfeld. Ik ga namelijk graag uitdagingen aan, met als enig doel daar voor alle belanghebbenden een succes van te maken. Dat gaat natuurlijk niet altijd even makkelijk en snel als je graag zou willen. Maar tijdens mijn sportcarrière als amateurwielrenner heb ik geleerd om af te zien en door te gaan. Gewoon ‘onderin de beugel’ blijven, zoals wielrenners dat noemen. Maar natuurlijk moet er ook een rotsvast geloof zijn om het doel te gaan bereiken. En dat geloof is in dit geval levensgroot, zeker nu ik de scheepsbouwsector en veel mensen daarbinnen heb leren kennen.’

Steeds meer maritieme bedrijven sluiten zich aan, OMDS en 2BA als onderliggend platform staan steeds duidelijker op de kaart.

Hoe groeit de bekendheid van OMDS en 2BA in de maritieme sector?

‘Allereerst is dat een gevolg van de concurrentiedruk vanuit het buitenland die met name in de nieuwbouw van beroepsvaartuigen wordt gevoeld. Oneerlijke concurrentie of niet, de Nederlandse scheepswerven zien nu eens temeer de noodzaak om waar mogelijk efficiënter te gaan werken. Wij bieden hierbij een bewezen, standaard digitaliseringsoplossing waar de sector zo mee aan de slag kan. Een goed geoliede supply chain dankzij een intensieve ketensamenwerking zorgt voor aanzienlijk minder handling, zowel bij de leverancier als de afnemer.

Bovendien draagt dit bij aan lagere faalkosten, bijvoorbeeld als gevolg van het selecteren en bestellen van verkeerde producten of met te lange levertijden. Hierdoor wordt het geheel aanzienlijk meer kosteneffectief en dat is nou precies waar het om gaat als we goedkoper schepen willen/moeten gaan bouwen,’ aldus Klaas.

Wat is de rol van OMDS en 2BA daar dan in?

Klaas: ‘De rol die 2BA als centrale product-datapool op dit gebied speelt heeft zich al ruim achttien jaar bewezen in de Nederlandse installatiewereld. Het is dan ook niet voor niets dat bijna 2.900 installatiebedrijven via ons platform dagelijks gebruik maken van product- en handelsinformatie van ruim 1.400 fabrikanten en groothandels. Calculators, engineers, 3D modelleurs, werkvoorbereiders, inkopers, servicemonteurs, de magazijnchef en uiteindelijk de facturist(e): alle maken binnen hun eigen discipline gebruik van product- en aanverwante handelsdata uit de centrale 2BA database. Gewoon, omdat dit de snelste en meest betrouwbare bron is,- die bovendien geen grenzen en openingstijden kent’.

Hoe ga je te werk om OMDS/2BA verder binnen de sector uit te rollen?

‘Naast het nodige draagvlak en de speelruimte binnen 2BA, heb ik heel veel steun aan Hilde Mol-Lukkezen, eigenaar van Exito Vertaalbureau. Als duo vormen we het secretariaat van OMDS. Samen stellen we actieplannen op om de bekendheid van OMDS te vergroten. We zijn tevens gesprekspartners voor de brancheorganisatie NMT en ontvangen hun ondersteuning vanwege het belang van de sector. Hilde onderhoudt de OMDS-website, beheert de 'Waypoint'-nieuwsbrief en plaatst OMDS-berichten op LinkedIn.

Mijzelf zie ik als het ‘oliemannetje’ voor de maritieme supply chain. Mijn rol is die van het verbindende element voor leveranciers, afnemers en softwarepartijen in de maritieme sector. Ik bezoek hen en informeer hen over de mogelijkheden en jaarlijkse contributiekosten bij deelname. Met als doel om vraag en aanbod binnen de branche zo goed mogelijk samen te brengen op het 2BA-platform.

Wordt het gebruik van de 2BA-datapool ook binnen de maritieme industrie de norm?

Klaas: ‘Daar ben ik van overtuigd. En niet alleen door de noodzaak tot efficiencyverbetering maar zeker als ik de positieve reacties van eindgebruikers binnen de sector hoor. En dat zijn soms niet de minste. We zijn er dan ook erg trots op dat bedrijven als IHC, Damen Shipyards, Royal Huisman, Feadship, Huisman Services, Van Oord en Boskalis inmiddels als data-afnemers gebruik maken van onze centrale productdatabase met meer dan 28 miljoen producten en handelsartikelen.'

Heb je nog een laatste tip?

Klaas: ‘Jazeker, en dan met name richting toeleveranciers. Het feit dat het gebruik van onze datapool binnen de installatiebedrijven de norm is heeft alles te maken met de snelle vindbaarheid van producten en handelsartikelen en de continu actuele product- en prijsinformatie welke wij als datapool bieden. Steeds minder wordt er dan ook, zoals vroeger het geval was, nog gezocht in allerlei webshops en catalogi van leveranciers. Daar is simpelweg de tijd niet meer voor! Het is dus ook voor leveranciers voor de maritieme sector goed om te beseffen dat deze trend zich dankzij OMDS en 2BA nu óók heeft ingezet binnen de maritieme sector. En het gaat snel, want deze sector maakt in mijn beleving een inhaalslag op dit gebied. Dus als je in de toekomst geen klanten wilt verliezen maar er in plaats daarvan er liever nieuwe bij wilt hebben zorg je dat je dat je met je product- en handelsinformatie straks ook in de datapool van 2BA vindbaar bent.’