Heinen & Hopman over datagedreven ketensamenwerking

Heinen & Hopman werd in 1965 opgericht door Melis Heinen en Cees Hopman, de vader van de huidige directeur Constantijn Hopman. Samen met zijn broers Joep en Bert en CFO André Beukers vormen zij de directie. Het familiebedrijf biedt hoogwaardige systemen op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling en heeft inmiddels meer dan 15.000 schepen hiermee uitgerust. Heinen & Hopman voorziet in standaard- en maatwerkoplossingen voor zowel beroepsvaartuigen, superjachten als offshore platforms.

Constantijn Hopman: “In eerste aanvang deed het bedrijf maar heel weinig op maritiem gebied. Maar uiteindelijk is deze discipline vele malen groter geworden dan ons werk aan de wal. De maritieme tak is hard gegroeid en we zijn vandaag de dag met ruim 2.200 medewerkers wereldwijd op 54 locaties vertegenwoordigd. Overal waar een maritieme hub zit, daar zijn we fysiek aanwezig.”

Heinen & Hopman maakt al sinds 2010 intensief gebruik van de 2BA-productdatapool ter ondersteuning van de kostprijscalculaties en het inkoopproces. De directie ziet ook de toenemende éxtra meerwaarde hiervan nu steeds meer scheepsbouwers en maritieme leveranciers in deze datapool participeren. Ook worden de huidige ontwikkelingen rond de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) voor de 3D-modelleur op de voet gevolgd, mede vanwege de naadloze integratie met de 2BA-productdatabase.

Welke beperkingen ziet Heinen & Hopman binnen de maritieme supply chain?

Constantijn: “We zijn eigenlijk een betrokken installateur van wereldformaat. Een koperen buis is een koperen buis, dat is niet zo spannend. Wat wij echter aan meer specifieke materialen inkopen voor onze maritieme projecten is voor onze leveranciers slechts zo’n 10% van hun omzet. Het vraagt dan ook soms de nodige overredingskracht om leveranciers ertoe te bewegen om voortaan alle voor ons relevante product- en artikeldata volledig bij de 2BA datapool aan te leveren”. 

Reinier van Schaik (ICT-Manager): “Iets waar we in de praktijk af en toe nog tegenaan lopen is dat een leverancier zich niet altijd conformeert aan de branchestandaard als het gaat om eenheden. Dat is voor ons een heikel punt, want de registratie door de leverancier van de juiste prijs-, bestel- en verpakkingseenheid op 2BA is voor ons enorm belangrijk. Alles is duidelijk beschreven in de zogenaamde ‘eenhedendriehoek’ en ook die standaard willen we natuurlijk handhaven”. 

Heinen & Hopman over datagedreven ketensamenwerking

Hoe belangrijk is een datagedreven inkoopproces voor Heinen & Hopman?

Reinier: “We willen  artikeldata zoveel mogelijk automatisch gecentraliseerd verwerken. Voor een aantal leveranciers werkt dat goed. ‘s Nachts draait een systeem dat alle artikeldata  verwerkt in ons ERP.  Voorheen was dit allemaal ‘handwerk’. Dan was je al gauw een dag bezig met het bijwerken van artikel data voor twee leveranciers Nu kunnen we per dag van 15 leveranciers de artikelbestanden verwerken. Het controleren gaat eenvoudig met een verschillenrapport; alleen de mutaties dus. Uiteraard speelt ook hierbij de kwaliteit van de door de leverancier aangeleverde artikelinformatie een belangrijke rol. Dankzij de standaardisatie op het gebied van product- en artikeldata zijn de efficiency en de snelheid een stuk omhoog gegaan.”

Wat is het voordeel voor jullie leveranciers die aan 2BA en OMDS deelnemen? 

Constantijn: “Als we uit twee leveranciers moeten kiezen en de een heeft alles op orde en levert zijn data exact conform de OMDS-velden in 2BA, en de ander niet, dan kiezen we voor degene die alles wél volledig heeft. Dat is een heel gemakkelijke keuze. Het scheelt ons inderdaad enorm veel tijd in het verwerken van de inkooporders. Bovendien: Als de leverancier zorgt dat zijn data goed is, kan uiteindelijk de factuur ook sneller betaald worden. Ook dat is natuurlijk een niet onbelangrijk voordeel voor de leverancier.”

Wat betekent dit voor leveranciers die (nog) niet bij 2BA zijn aangesloten?

Constantijn: “Die mogen wel leveren, want we hebben de artikelen immers toch nodig voor onze systemen. Maar leveranciers die wel bij 2BA zijn aangesloten hebben zeker een streepje voor.”

Vinden jullie het belangrijk dat een initiatief als de One Maritime Data Standard binnen de sector breed wordt gedragen?

“Zeker. Als je als maritieme keten efficiënter wil werken dan zul je dat samen moeten doen. Het gaat niet eens alleen om data als hoogte, breedte enz. maar ook om logistiek. We moeten voorkomen dat we binnen de keten allemaal met hetzelfde bezig zijn. Veel dingen kunnen namelijk aanzienlijk efficiënter. Er is zoveel te leren met en van elkaar. En het is misschien een cliché, maar samen kom je echt verder!”, aldus Reinier.

Heinen & Hopman over datagedreven ketensamenwerking

Tot slot vragen we ons af hoe datagedreven ketensamenwerking ook kan bijdragen aan het milieu?

Constantijn: “Je merkt bij de verschillende klanten dat er steeds meer vragen komen over milieubelasting. Ook de eindgebruiker wordt hier immers mee geconfronteerd. Het accent ligt dan met name op CO2-footprints, maar ook zal de vraag naar aanvullende productdata op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zeker toenemen. De hele keten heeft ermee te maken en soms moeten we nu helaas aannames doen. Er valt dus binnen de keten ook nog heel wat te winnen door het delen van gestandaardiseerde milieudata”. 

Heinen & Hopman heeft een Green Manifest gepubliceerd dat niet alleen zijn kijk op duurzaamheid en het belang ervan voor het bedrijf beschrijft, maar ook bedoeld is om het bewustzijn binnen de branche van het belang van ‘groen’ te vergroten.