One Maritime Data Standard

100% inzicht in uw supply chain data

De vraag naar actuele en complete artikel- en productdata groeit, ook binnen de maritieme keten.

One Maritime Data Standard is de nieuwe standaard voor uniforme vastlegging en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector.

OMDS richt zich op verlaging van de kosten van supply chain management en verhoging van snelheid en efficiëntie binnen de maritieme branche.

De belangrijkste voordelen van OMDS

Technische informatie, import- en exportdocumenten en overige gegevens van onderdelen en artikelen vormen de basis voor calculaties, transacties en logistiek binnen de keten.

De uitwisseling van deze gegevens vindt plaats via het platform van 2BA. Fabrikanten, leveranciers, rederijen, scheepwerven leveren hier actuele product- en handelsinformatie aan en wisselen deze eenvoudig uit.

Verhoging van efficiëntie
Verlaging van kosten
Naleving van wettelijke voorschriften

Geld besparen in de supply chain

Het is wellicht eenvoudiger dan gedacht: geld besparen in de supply chain. Door implementatie van een universele datastandaard worden onnodige processtappen, vervoer of tussenopslag zoveel mogelijk geschrapt of beperkt en wordt een enorm besparingspotentieel zichtbaar.

Om dit te realiseren is een vergaande samenwerking tussen verschillende partners in de keten nodig.

Samenwerking leidt tot efficiëntie

Elke partner binnen OMDS draagt de verantwoordelijkheid om de datakwaliteit hoog te houden. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe transparanter alle data en hoe groter de besparingen.

Het toepassen van uniforme gegevens binnen de keten biedt de maritieme sector belangrijke voordelen. Naast de kostenbesparing in de supply chain, verbetert de communicatie tussen leveranciers en inkopende partijen.